Zápisy ze schůzek Spolku

Chcete přijít na některou ze schůzek? Napište na e-mail spolekchaplinak@seznam.cz a přidejte se 🙂


Schůzky spolku v roce 2022/2023

Chcete-li přijít, napište prosím e-mail na spolekchaplinak@seznam.cz. Rádi vás uvidíme!

Zápisy ze schůzek spolku ke stažení najdete dole na stránce.

Zápis ze schůzky 31. 1. 2023

Účastníci: Radka Burešová, Simona Beránková, Petra Hechtová, Petra Švarcová, Jitka
Podroužková, Marta Hrbková, Zuzana Ditrichová, Jitka Gabriela Bimková, Dita Sváčková
Salamánková
Host: Petra Bašová

Diskuze:
Paní ředitelka navrhla na schůzce s TD, aby spolek inicioval – v souvislosti s
chystanými kodexy učitele a žáka – vytvoření kodexu rodiče – spolek bude diskutovat
šířeji až po vytvoření kodexů školních tak, aby na sebe tyto navazovaly. Tj.
odkládáme na příští schůzku.

Semináře – zvažujeme plánovaný seminář s Milanem Studničkou výrazněji
propagovat širšímu okruhu zájemců, za úhradu. Přednostní přihlašování bude
zájemcům z okruhu naší školy, teprve podle kapacit nabídneme dál. Témata
navrhujeme z oblasti rolí ve výchově žena/muž anebo vedení dětí k zodpovědnosti.

Klub deskových her běží, děti jsou spokojené. Zkusíme však ve škole vyjednat
úklid/větrání učebny před konáním klubu.

Účetní závěrka – předáme účetní zbývající doklady a žádáme o tiskové sestavy
závěrek. Poptáme službu i na rok 2023 – s přípravou na převedení na naší správu, v
souvislosti se změnou legislativy od roku 2024.

Výroční zpráva za rok 2021/2022 – dokončíme co nejdříve.

Jídelna – stížnosti dětí 2.stupně na dny, kdy na ně nezbývá jídlo č. 2 ve 13:30 i
přesto, že bylo objednané. Z řad rodičů jen jednotlivé postřehy, pravděpodobně již
děti rodičům neříkají. Paní ředitelka s personálem kuchyně o této situaci jednala, u
výdeje prý mají informaci o tom, kolik kterého jídla má ještě zbývat, ale zda to
obsluha vyhodnocuje, není zřejmé. Náprava je přislíbena, avšak těžko
kontrolovatelná. Pokud se taková situace vyskytne, potřebujeme informaci od
dětí/rodičů.

Družina – nový režim se zaběhl, významný podíl rodičů přešel na režim “odchází
samo”. Stále existuje administrativní zátěž na straně pracovníků družiny, která by se
mohla snížit novým docházkovým systémem (Edupage vs. BellHop, dle
dotazníkového šetření mezi rodiči).

Žádost školy na finanční podporu založení chovu terarijních živočichů v učebně
přírodopisu – na návrh žákovského parlamentu, s podporou p. uč. Mikulce. Schválen
příspěvek ve výši 3500 Kč na pořízení terária a vybavení nutného k chovu. Krmení
zajistí škola/žáci sami – zelené krmení z pozemků školy.

Švihadla zakoupená do školy před 2 lety jsou již zničená, navrhneme škole pořízení
nových (3×25), finančně podpoříme v případě zájmu.

Komunikace ředitelství přes Bakaláře je přínosná, leckdy však zbytečně obsáhlá na
úkor přehlednosti. Předat podnět paní ředitelce.

Úkoly
– Bimková jedná se školou o vhodném náhradním prostoru pro klub deskových her v
době rekonstrukce dřevodílny
– Podroužková, Beránková domluví zbývající podrobnosti a zpropagují téma semináře
s Milanem Studničkou. Ditrichová upraví upoutávky a přihlášky na semináře tak, aby
zájemci nebyly omezování brzkou lhůtou
– Hrbková připraví podklad pro přihlášení se o grant MČP5 z oblasti Podpora a rozvoj
občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 v
roce 2023. Vč. registrace v systému Grantys.
– Hrbková poptá s účetní podmínky pro rok 2023 a podmínky pro přechod na
hotovostní účetnictví v souvislosti s novelou zákona
– Ditrichová domluví se školou formát předání schváleného daru na pořízení a provoz
terária v učebně přírodopisu.
– Ditrichová dokončí VZ 2021/2022


Zápisy ze schůzek Spolku ke stažení

Zápis ze schůzky 31. 1. 2023 v pdf (37,2 KiB)

Zápis ze schůzky 1. 9. 2022 v pdf (77,1 KiB)

Zápis ze schůzky 16. 6. 2022 v pdf (127,4 KiB)

Zápis ze schůzky 6. 9. 2021 v pdf (128,9 KiB)

Zápis ze schůzky 17. 6. 2021 v pdf (137,9 KiB)

Zápis ze schůzky 25. 8. 2020 v pdf (41,9 KiB)

Zápis ze schůzky 16. 6. 2020 v pdf (44,2 KiB)