Zápisy ze schůzek Spolku

Schůzky Spolku

bývají několikrát do roka
jsou spíš neformální (protože v uvolněné atmosféře vznikají nejlepší nápady)
nejsou povinné
• schází se tam dobrá parta – rádi ji rozšíříme!

Když nás bude víc,
• rozšíří se kapacita spolku
• i nabídka a kvalita akcí,
• budeme mít více podnětů a možností, co všechno mohou naše děti podnikat.

Napište na e-mail spolekchaplinak@seznam.cz a přidejte se 🙂


Schůzky spolku v roce 2021/2022

Chcete-li přijít, napište prosím e-mail na spolekchaplinak@seznam.cz. Rádi vás uvidíme!

Zápisy ze schůzek spolku ke stažení najdete dole na stránce.

Zápis ze schůzky 6. 9. 2021

Termín a místo konání: 6. 9. 2021, pivovar Prokopák

Přítomni: členové rady spolku: Petra Bašová, Jitka Gabriela Bimková, Jitka Černovská, Zuzana Ditrichová, Marcela Garncarzová, Marta Hrbková, Martina Menšíková, Jitka Podroužková, Dita Sváčková Salamánková; hosté (rodiče a třídní důvěrníci): Radka Burešová, Simona Součková

Příspěvky na školní rok 2021/22
Rada spolku schvaluje hlasy všech svých členů výši příspěvku na tento školní rok 350 Kč/žák.
Domluveny podrobnosti výběru příspěvků na třídních schůzkách 7.9. Možno platit i převodem na
účet.

Plán činnosti spolku na školní rok 2021/22
1. Zažít Barrandov jinak 11. 9. 2021
– spolek reprezentují Bimková, Sváčková, Bašová
– Ditrichová dodá figurínu Chaplina, Bimková deskové hry, Sváčková pukec
2. Od 13. 9. každé pondělí 16-18 kroužek deskových her
– vede pí. Bimková, nově se mohou účastnit i děti z 1. a 2. třídy za doprovodu rodičů
3. burza knih 12. 10. v součinnosti se školou, výtěžek na školu v Moravské Nové Vsi
4. vánoční dílny současně se školním vánočním jarmarkem
5. velikonoční dílny
6. sportovní den?
– Bašová poptá možné volné termíny na jaře a zjistí, zda s námi chce spolupracovat spolek rodičů V Remízku
– hledáme hlavního koordinátora.

Výroční zpráva za šk. rok 2020/21
– zkompletuje pí. Podroužková, materiály zaslat do 30. 9.: Garncarzová – první pomoc, Ditrichová – KDH, venkovní učebny, Hrbková – hospodaření, dotace, využití příspěvků, Podroužková – ZBJ, Bašová – komunikace se školou a rodiči.

Různé
– vklad dokumentů do spolkového rejstříku zajistí Bašová + Ditrichová
– Bašová poptá, zda má škola nadále zájem o herní koberce, popř. dohodne s p. Valíkem nákup
– vyžádána zpětná vazba na kurzy první pomoci – učitelé hodnotili kladně, zajímavé, přiměřené věku – s poskytovatelem můžeme tedy nadále spolupracovat
– rada spolku potřebuje novou krev – zveme rodiče prvňáčků a druháčků ke spolupráci!

Zapsala Bašová
Schválila Podroužková


Zápis ze schůzky 17. 6. 2021

Termín a místo konání: 17.6.2021, vnitroblok za domem Lamačova 838

Přítomni: Petra Bašová, Jitka Gabriela Bimková, Jitka Černovská, Zuzana Ditrichová, Marcela Garncarzová, Marta Hrbková, Jitka Podroužková
Omluveni: Lenka Bohuslavová, Martina Menšíková, Dita Sváčková Salamánková

Hodnocení kvality jídla ve školní jídelně
Děkujeme pí. Menšíkové za zorganizování ankety. Zúčastnilo se jí 70 hodnotitelů. Jídlo
hodnoceno většinou pozitivně. Opakovaně stížnosti na přesolené polévky.
Škola nadále čeká na rekonstrukci kuchyně.

Kurzy první pomoci
4.-25. 6. 2021 probíhají ve všech třídách kurzy 1. pomoci, které proplatí spolek. Jsme rádi, že po dlouhém odkládání mohou kurzy konečně proběhnout. Děkujeme pí. Garncarzové za výdrž při několikerém domlouvání termínů. Ohlasy od dětí jsou dobré.

Kroužek deskových her
V průběhu pandemie se nekonal a nebyl obnoven ani po návratu dětí do školy.
Pí. Bimková zjistí, zda by měli účastníci zájem o letní deskohraní v termínech 16. 7. a 20. 8. 9:00-14:00. Pokud ano, pí. Bašová objedná ve škole prostory. Na letní deskohraní by byl využit přeplatek za pronájem prostor nevyužitý během školního roku.
Od září opět každé pondělí 16:00-18:00 v prostorách školy pod vedením pí. Bimkové.

Zažít Barrandov jinak 11.9.2021 13:00 – 18:00
Velký spolkový stánek s hrami + pomoc při organizaci akce (Ditrichová, Garncarzová, Bimková, Černovská, Podroužková, možná Bašová, Sváčková)
Pí. Sváčková zajistí pukec.
Tipy na nové účastníky: Finep a DPP – představení a vizualizace plánů na další rozrůstání Barrandova a jeho dopravní obslužnosti.

Finance
Spolek získal od MČ Praha 5 dotaci na provoz ve výši 18.000 Kč. Již z ní byla zaplacena závaží pro party stan využívaný školou.
Spolek přispěl na odměny pro žáky na oslavy MDD ve výši 33.893 Kč a poskytne škole dar 49.990 Kč na výukové materiály, učebnice, licence k výukovým programům a odměny pro žáky.
Pí. Hrbková předá účetní pí. Bejčkové podklady pro vedení účetnictví za 1. pololetí 2021.

Plány na příští školní rok

Klub deskových her – pí. Bimková + kdo další? celoročně
Zažít Barrandov jinak – 11. 9. 2021
Adventní dílny – listopad/prosinec 2021 – zorganizuje pí. Ditrichová
Sportovní den – jaro 2022 (poslední pokus)
a hlavně už žádný covid!

Zprávy ze školské rady
Vzrůstá agresivita a psychické potíže žáků.
Rozpočet školy bude snižován o 10% ročně.
Škola přivítá darované šicí stroje pro praktickou výuku na 2. stupni.
Během prázdnin proběhnou ve škole doučovací kempy zdarma – viz web školy.
Škola by ráda měla sociálního pedagoga pro práci se sociálně znevýhodněnými žáky.
Budou čtyři 1. třídy, vyučující: Ulčáková (Hejný + sfumato), Měcháčková, 2 nové paní učitelky.
7. třída – cizí jazyky: 2x němčina, 1x francouzština, 1x ruština
Na škole bude od září působit ZUŠ Folklorika.
Proběhnou školy v přírodě s výukou plavání – místo kurzů ve 2. a 3. tř.

Psychické potíže žáků
Máme z více zdrojů informace, že ve škole se vyskytuje šikana, někteří žáci jsou agresivní, u
některých dochází k sebepoškozování. Podnět pro vedení školy: zajistit preventivní program
pro žáky 2. stupně, situaci proaktivně řešit. Na program může spolek finančně přispět.

Personální obsazení rady
Rádi přijmeme do svých řad nové aktivní rodiče. Pí. Sváčková a Hrbková již našly zájemkyně – poskytnou na ně kontakty.

Zapsala Bašová
Schválily Garncarzová, Ditrichová


Zápisy ze schůzek Spolku ke stažení

Zápis ze schůzky 6. 9. 2021 v pdf (128,9 KiB)

Zápis ze schůzky 17. 6. 2021 v pdf (137,9 KiB)

Zápis ze schůzky 25. 8. 2020 v pdf (41,9 KiB)

Zápis ze schůzky 16. 6. 2020 v pdf (44,2 KiB)