Zápisy ze schůzek Spolku

Schůzky Spolku

bývají několikrát do roka
jsou spíš neformální (protože v uvolněné atmosféře vznikají nejlepší nápady)
nejsou povinné
• schází se tam dobrá parta – rádi ji rozšíříme!

Když nás bude víc,
• rozšíří se kapacita spolku
• i nabídka a kvalita akcí,
• budeme mít více podnětů a možností, co všechno mohou naše děti podnikat.

Napište na e-mail spolekchaplinak@seznam.cz a přidejte se 🙂


Schůzky spolku v roce 2022/2023

Chcete-li přijít, napište prosím e-mail na spolekchaplinak@seznam.cz. Rádi vás uvidíme!

Zápisy ze schůzek spolku ke stažení najdete dole na stránce.

Zápis ze schůzky 1. 9. 2022

Termín a místo konání: 1. 9. 2022, Pizzeria Kaskáda, Voskovcova 1075, Praha 5

Přítomni: Členové rady: Jitka Gabriela Bimková, Jitka Černovská, Zuzana Ditrichová, Tereza Dudková, Marta Hrbková, Jitka Podroužková, Dita Sváčková Salamánková, Petra Hechtová, Petra Švarcová, Simona Beránková; Hosté: Petra Bašová

Personální změny
Lenka Bohuslavová rezignovala na členství v radě spolku. Děkujeme jí za dlouholetou práci pro spolek.

Informace ze zasedání školské rady
a) Byl aktualizován ŠVP, změna jen drobná.
b) Nový člen rady za školu – pí uč. Vídršperková nahradila pí uč. Pavkovou
c) Navýšení ceny obědů.
d) Poptávka výuky španělštiny – obvykle se na školách vyučuje jen jeden románský jazyk (vedle slovanského a germánského), u nás je zastoupen francouzštinou. Bude-li ze strany rodičů/žáků výrazná aktivní poptávka, mohla by se nabídka rozšířit v rámci povinně volitelných předmětů na 2. stupni.
e) Na náhradu současných šaten za šatní skříňky nejsou v letošním roce v rozpočtu školy volné prostředky.
f) V letošním roce je plně v kompetenci jednotlivých žáků 2. stupně, zda si zápisky povedou v doporučených sešitech anebo na vhodných listech v pořadačích.
g) Náklady na otop jsou škole hrazeny z rozpočtu městské části, nikoli z rozpočtu školy.
h) Námět na školní trička (merch) bude k rozpracování předán školnímu parlamentu. Veškerou administraci, reklamu ve škole, objednávku si zařídí žáci, na základě jejich podkladů může spolek rodičů administrovat peněžní úhrady.

Klub deskových her a Letní deskohraní
V pondělí 29. 8. 2022 proběhlo ve venkovní učebně pod kinosálem letní deskohraní, na němž se v průběhu dne vystřídalo více než 12 dětí. Účastníci byli velmi spokojeni.
Spolek bude i v letošním roce nabízet nízkoprahový Klub deskových her pro děti 10+, každé pondělí mezi 16. a 18. hodinou v prostorách školy. Vede J. G. Bimková. Hledáme pomoc na nenadálé výpadky i pravidelnou docházku. V rámci burzy kroužků dne 14. 9. 2022 prezentuje Klub D. Sváčková Salamánková.
V rámci adaptačních kurzů ukrajinských dětí, které probíhaly v závěru prázdnin, došlo k zapojení lektora klubu deskových her i do programu těchto kurzů. Velmi dobrá odezva dětí (mladší školní a předškolní věk) inspiruje myšlenku otevření kroužku pro tyto mladší děti (v pondělí mezi 15. a 16. hodinou). Hledáme dalšího lektora do tandemu, bez něj není možné nabídnout. Z. Ditrichová prodiskutuje s vedoucí vychovatelkou možnost nabídnout tuto aktivitu jako doplňkový program v rámci odpolední družiny.

Výběr příspěvků
Prosbu k úhradě vyvěsíme na FB a web spolku. Pokud nebude možné požádat přes Nástěnku v Bakalářích – zjišťuje Z. Ditrichová, oslovíme třídy přes důvěrníky na třídních schůzkách.

Kurzy pro rodiče (popř. i děti a učitele)
a) Pokračování seminářů od Akademie rodičovství – navržené termíny se školou projedná Z. Ditrichová:
1. Potřeby dětí a role rodičů – anebo jak zdárně vychovávat ze syna Muže a z dcery Ženu – 13. 10. 2022
2. Jak vychovávat dítě se zdravou sebeúctou – 9. 11. 2022
3. Sourozenecké vztahy – 7. 12. 2022
4. Děti v síti – 18. 1. 2023 (pouze on-line)
b) S. Beránková navrhla oslovit lektorku www.lenkakralova.cz, která nabízí také zajímavá témata. Kontaktuje Z. Ditrichová.
c) Využijeme nabídky paní Šnajderové na seminář ČOI na téma internetového nakupování (šmejdi na internetu). Kontaktuje Z. Ditrichová.
d) Poptáme ve škole možnost zopakování semináře na téma pohledu rodičů – cizinců na integraci jejich dětí v české škole. Škola má přibližně 14 % žáků s OMJ. Poptá Z. Ditrichová.
Budeme vybírat manipulační příspěvek od přihlášených, pokud nepůjde o seminář určený pro úzkou skupinu (tam by byl příspěvek individuální). Pokud to provozní podmínky dovolí, nabídneme účast kombinovanou – prezenčně + on-line.

Zažít Barrandov jinak – 24. 9. 2022
a) Budeme přítomni s deskovkami – hledáme výpomoc ke stánku (protihráč nebo mentor), zkusíme poptat M. Menšíkovou
b) Pukec bude – zajišťuje D. Sváčková Salamánková
c) Pro řemeslnou šicí dílnu hledá námět Z. Ditrichová
d) Přes třídní důvěrníky zkusíme požádat komunitu o pomocné ruce dle potřeby organizátorů
e) Bohatý kulturní program a oblíbené foodtrucky. Zveme všechny na oblíbenou akci!

Další diskutované
a) Základní informace k rekonstrukci školní jídelny V Remízku
b) Školní výlet do Jižní Koreje – vloni uzavřený seznam účastníků
c) Zaměření jednotlivých prvních tříd – v 1. A se kumulovaly specifické metody výuky – prof. Hejný, Sfumato, projektová výuka i slovní hodnocení. Ostatní třídy vedou klasickou metodu výuky.
d) Škola již nemá kapacity, je nucena odmítat už i zájemce ze spádové oblasti. Rodiče přihlašovali děti i v posledních dnech prázdnin.
e) Škola poptává naše zapojení v rámci školního festivalu Mezi kulturami dne 4. 10. 2022. Podrobnější info získá Z. Ditrichová.
f) Ředitelské volno letos mimořádně v září.
g) Prezentaci aktivit Spolku na třídních schůzkách v prvních a přípravných třídách – 1. E T. Dudková, v 1. A P. Hechtová, v ostatních laskavě nabídla odstupující předsedkyně P. Bašová.
h) D. Sváčková Salamánková zkusí zjistit, jakým způsobem podat změnu předsedy na rejstříkový soud.

Zapsala Z. DitrichováZápisy ze schůzek Spolku ke stažení

Zápis ze schůzky 1. 9. 2022 v pdf (77,1 KiB)

Zápis ze schůzky 16. 6. 2022 v pdf (127,4 KiB)

Zápis ze schůzky 6. 9. 2021 v pdf (128,9 KiB)

Zápis ze schůzky 17. 6. 2021 v pdf (137,9 KiB)

Zápis ze schůzky 25. 8. 2020 v pdf (41,9 KiB)

Zápis ze schůzky 16. 6. 2020 v pdf (44,2 KiB)