Placení příspěvků

Vážení rodiče,

prosíme vás do konce září o uhrazení příspěvku 350 Kč za jednoho žáka na školní rok.

Platit můžete:
● na účet Spolku rodičů: 2001465618/2010 – do zprávy pro příjemce uveďte prosím celé jméno vašeho dítěte a třídu, abychom platbu správně spárovali (QR kód pro platbu dole na stránce).
hotově třídním důvěrníkům na třídních schůzkách v září.

Tyto prostředky
slouží k podpoře nadstandardního vybavení školy – učební pomůcky, výukové licence, vybavení knihovny, pomůcky pro aktivní relaxaci a sport, výtvarný materiál aj.;
dovolují škole a spolku uspořádat zajímavé aktivity pro všechny žáky, např. zážitkový seminář první pomoci se záchranáři, či podpořit projekty školy, se kterými se spolek ztotožní;
jsou základem pro úspěšné žádosti o granty (při žádosti o některé granty je třeba mít cca 30 % částky z vlastních prostředků).

Peníze se vždy vrátí Vašim dětem, ať už v jakékoli formě.

Podrobné rozdělení příspěvků z předchozích školních let najdete ve Výročních zprávách.

Děkujeme!

QR kód pro platbu

QR kód
Příspěvek 350 Kč na žáka na účet Spolku rodičů.

Do zprávy pro příjemce prosím doplňte jméno dítěte a třídu. Děkujeme!