Akce a projekty

Co se chystá

Semináře pro rodiče (a starší děti)

3. 4. 2024 18–20:30 hodin: Seminář s Pavlem Matějíčkem: Úvod do nástrojů umělé inteligence (AI) pro pozemšťany

Přihlášky přes formulář zde
Na podporu naší činnosti nám můžete zaslat mimořádný příspěvek 50 Kč. Seminář proběhne v kinosále, jen prezenčně (nikoliv online).
Témata:
Jak umělá inteligence může ovlivnit/ovlivňuje naše životy. 
Prompting a komunikace s AI: Jak formulovat “prompty” pro efektivní dialog s AI. 
Dostupné nástroje: Přehled bezplatných a placených AI nástrojů.
Integrace AI chatů: Jak využít AI chaty ve vašem prohlížeči. 
Etika a autorská práva: Důležitost etiky a respektování autorských práv v digitálním světě. 
Základní termíny: Objasníme klíčové pojmy jako strojové učení, znalostní báze a “generativní” AI. 


26. 3. 2024 Dílny na Velikonočním jarmarku

I letos se přidáme s velikonoční dílnou ke školnímu jarmarku.
Budeme mj. plést pomlázky, proutky už máme. 🙂


8. 11. 2023 18–20 hodin: Seminář s Pavlem Matějíčkem: Bezpečnost dětí na internetu – průřez tématy

Přihlášky přes Edupage (zpráva ze 30. 10. 2023)
Na podporu naší činnosti nám můžete zaslat mimořádný příspěvek 50 Kč. Seminář proběhne v kinosále, jen prezenčně (nikoliv online).
Témata:
Rizika dle věku dítěte
Rodičovská kontrola rozumně
Temné stránky sociálních sítí
YouTubeři, gaming a streamování
Kyberšikana, sexting, stalking a další


22. 11. 2023 18–20 hodin: Seminář s Pavlem Matějíčkem: Co všechno se o vás dá zjistit na internetu a ochrana soukromí ONLINE

Přihlášky přes Edupage (cca týden předem přijde zpráva)
Na podporu naší činnosti nám můžete zaslat mimořádný příspěvek 50 Kč. Kvli uzavření školy ve středu 22. 11., proběhne seminář POUZE ONLINE.
Témata:
Zkusili jste někdy ověřit, co všechno o vás internet ví a bez váhání ukáže ostatním?
Máte doma nebo v práci kamery? A můžeme jejich obraz vidět?
Připojují se kamarádi u vás doma na vaši Wi-Fi bez omezení?
Připojujete se vy sami k jakékoli volné Wi-Fi?


30. 11. 2023 18–20 hodin: Seminář s Pavlem Matějíčkem: Kybernetická bezpečnost – od hesel, přes phishing po bezpečné platby a sociální inženýrství

Přihlášky přes Edupage (cca týden předem přijde zpráva)
Na podporu naší činnosti nám můžete zaslat mimořádný příspěvek 50 Kč. Seminář proběhne v kinosále, jen prezenčně (nikoliv online).
Témata:
Už vám přišla SMS o zásilce s výzvou k vaší aktivitě, i když jste žádnou neobjednali?
Používej „něco, co máš + co víš + co jsi“ – neboli vícefaktorová autentizace.
Znáte QR kódy? Používáte? Ověřujete?
Vishing není sesterský e-shop čínského e-shopu, aneb jste fikanější než SCAM?


Dlouhodobé projekty

Kvalita stravování

Spolek rodičů se ve spolupráci se školou dlouhodobě zasazuje o zlepšování kvality jídla ve školní jídelně.

V rámci tohoto projektu jsme vytvořili hodnotící formulář obědů (v Google forms, otevře se v novém panelu).

Pokud odebíráte obědy ze školní jídelny (př. po dobu nemoci dítěte), prosíme, zapojte se do hodnocení. Každá zpětná vazba pomůže zlepšit kvalitu obědů.

HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ kvality obědů ZDE. Má jen 4 otázky, do minutky vyplněno!

Pravidelné akce

Klub deskových her

pro děti od 3. třídy
Kdy: každé pondělí 16−18 hodin
Kde: v učebně keramiky naší ZŠ
…přijďte se podívat, i jen tak, bez přihlášení!

Více informací pod záložkou Klub deskových her.


Adventní a jarní dílny

pro všechny děti a rodiče
Kdy: odpoledne před Vánoci a Velikonoci (termín dáme vědět včas)
Kde: zpravidla ve školní jídelně
– jednotlivá stanoviště, kde si můžete vyrobit jarní či adventní dekorace


Sportovní den

Termín zatím neznáme.


Kurz první pomoci pro děti

Po dlouhém odkládání mohl konečně proběhl – ve všech třídách v průběhu června 2021. Další plánujeme znovu za dva roky pro všechny třídy naší školy.


Co jsme už podpořili?

vše najdete podrobně ve Výročních zprávách.

Pokud byste se o chtěli podílet na chodu Spolku rodičů a ovlivňovat, jaké projekty pro naše děti vybíráme a o jaké granty žádáme, přidejte se k nám – napište na spolekchaplinak@seznam.cz. Budeme rádi za všechny nové nápady i inspiraci.

Školu podporujeme jak finančně – prostřednictvím peněz a věcí / výukových programů / výukových licencí pořízených z příspěvků rodičů či z grantů, které pravidelně podáváme, tak personálně – pomocí při pořádání akcí školy, pořádáním dílen na školních jarmarcích atp.

Pravidelně pořádáme vánoční a velikonoční dílny, účastníme se akcí školy, přímo zajišťujeme některé akce (program první pomoci se záchranáři) a spolupořádáme akci Zažít Barrandov jinak.

Do školy přinášíme nové podněty a diskutujeme o tom, co trápí rodiče i pedagogy a jak to zlepšit. Zapojujeme se také do hodnocení kvality obědů ve školní jídelně.

 • k podpoře nadstandardního vybavení školy – učební pomůcky, výukové licence, vybavení knihovny, pomůcky pro aktivní relaxaci a sport, výtvarný materiál aj.
 • dovolují škole a spolku uspořádat zajímavé aktivity pro všechny žáky, např. zážitkový seminář první pomoci se záchranáři, či podpořit projekty školy, se kterými se spolek ztotožní
 • jsou základem pro úspěšné žádosti o granty (při žádosti o některé granty je třeba mít cca 30 % částky z vlastních prostředků).

Proběhlo

22. 2. 2023, 18–20 hodin: Sourozenecké vztahy (přesunuto ze 7. 12.)
Téma: Jak mám jako rodič řešit hádky a konflikty sourozenců, jak zařídit, aby děti měly hezký vztah dnes i v dospělosti.

7. 2. 2023, 17−19 hodin: Šikana – jak jí předcházet a jak ji řešit
Slovo šikana je v českém prostředí problematické. Jednak neexistuje oficiálně definice, co se tímto slovem myslí. Druhou problematickou rovinou je jakási mediální zkratka, která vyvolává při použití tohoto slova zpravidla představu fyzického týrání a drastických příběhů z televizních zpráv. Taková šikana přece u nás (ve třídě, škole, oddíle, klubu…) není, proto můžeme být v klidu.
Své nám o tom poví člověk více než erudovaný – Daniel Vychodil – učitel, lektor a mentor pro další vzdělávání pedagogů. V současnosti učitel na waldorfské škole. Skautský vůdce a instruktor. Působí jako vedoucí střediska Junáka Slatiňany.

31. 1. od 18:30 Schůzka rady Spolku v kavárně Kristián. Pokud byste chtěli přijít, napište prosím na e-mail: spolekchaplinak@seznam.cz kvůli rezervaci dostatečného počtu míst.

18. 1. 2023, 18–19.30 hodin: Děti v síti (pouze online)
Seminář se zaměřuje na možné přínosy i rizika pohybu dětí v online světě a možnostech, jak své ratolesti coby dospělí můžeme podpořit, aby se děti v daném světě dobře orientovaly, pohybovaly bezpečně a byl jim k užitku.
Přihlášky do 16. 1. 2023 zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddE7cInoIqa7prKL-hT4_U9phUwzzW9sd1uN8uXf_sxK3KnQ/viewform

9. 11. 2022, 18−20 hodin: Jak vychovávat dítě se zdravou sebeúctou
Nabídneme vám možnosti, jak děti podporovat, aby neměly obavu vyslovit svůj názor, nebály se chybovat a řešit konflikty.
– kvůli potížím s ozvučením učebny pro online přenos zatím jen prezenčně.

Zároveň hledáme případného profesionála, který by mohl škole pomoci s akustikou v hybridní učebně, která se využívá pro jazykovou výuku. Škole se nabídla možnost sponzorského daru z řad rodičů na snížení dozvuku/ozvěny. A tak mezi námi hledáme profíka, který může pomoci s výběrem vhodného řešení, případně i jeho realizací. Máte mezi rodiči nějakého, který tomu rozumí? A slovy filmových klasiků: „a můžeme ho vidět?“ 😁

13. 10. 2022, 18−20 hodin: Potřeby dětí a role rodičů – aneb jak zdárně vychovávat ze syna Muže a z dcery Ženu
Děti se inspirují především od nás rodičů. Dozvíte se, jak si udržet sebejistotu ve své rodičovské roli a jak dětem pomoci zvládat klíčové mezníky v jejich životě. Děti v každém období věku potřebují rozvíjet něco jiného.
Hlaste se prosím do 10. 10. 2022, přihlášky.

Adventní dílny 22. 11. 2022
V listopadu nás ještě můžete potkat školním předvánočním jarmarku. Tentokrát vám přineseme 2 dílny – rybičku z pedigu a dřevěnou dekoraci.

 • Zažít Barrandov jinak 2022: 24. 9. 2022: Spolek rodičů spolupořádal akci Zažít Barrandov jinak, zajišťoval mj. moderování akce, provoz truhlářské a šicí dílny a stánku s deskovkami a pukecem. Všem děkujeme za pomoc a hojnou účast!
 • Schůzka Spolku rodičů bude ve čtvrtek 1. 9. 2022 v Pivovaru Prokopák, čas bude upřesněn. Pokud byste chtěli přijít, pište prosím na spolekchaplinak@seznam.cz – ať s vámi počítáme při rezervaci míst.
 • Otevřené deskohraní – 29. 8. 2022. Pořádá klub deskových her. Sraz v 9:30 před školou, hrát budeme cca do 14:30. Doražte!
 • Seminář Jak spoluprožít pubertu co nejvíc v pohodě – v úterý 17. 5. 2020 18-20 hodin v kinosále školy, seminář je zdarma. Na akci se prosím registrujte přes formulář: https://docs.google.com/forms/d/1MG-PbYK7Mar-IRcbYiGqmJBWASIff_IPALZZeZO4ZzU/edit. Seminář lze bezplatně sledovat (i bez registrace) na odkazu: https://meet.jit.si/moderated/14743bf4a4754f5ec3dd591ac0d24b6deb9d2a116036dc13629d081f7ad05915
 • Sportovní den na jaře 2022
 • Adventní dílny v listopadu nebo prosinci 2021
 • Vyhrab si svou zahradu – 6. 11. 2021 – akce školy
 • Podzimní jarmark – říjen 2021
 • Zažít Barrandov jinak – 11. 9. 2021 – Spolek rodičů už tradičně spolupořádá akci Zažít Barrandov jinak, na akci bude velký spolkový stánek s hrami.
 • Klub deskových her – každé pondělí od 16 do 18 hodin, začínáme 13. 9. 2021, více zde.
 • Schůzka Spolku rodičů 6. 9. 2021
 • Klub deskových her o prázdninách: letní deskohraní 16. 7. v čase 9-14 hodin.
 • Schůzka Spolku 17. 6. 2021 za domem v Lamačově ul.
 • Splněná přání do školních lavic: únor a březen 2021 – komunitní akce na podporu především rodičům samoživitelům: nabídka a poptávka po věcech, potřebných do školy, ale i po kroužcích a drobnostech pro radost. Nabídku i poptávku, stejně jako více informací o akci najdete na webu Městské části Praha 5: https://www.praha5.cz/splnena-prani-do-skolnich-lavic/
 • Múzy na dálku: 1. 2.–30. 4. 2021 – soutěžní umělecká přehlídka pro děti MŠ a ZŠ na Praze 5, tématem je Radost a život v online době. Namalujte obrázek, napište báseň, krátký příběh, zazpívejte nebo složte písničku a pošlete ji do 30. 4. 2021 na e-mail nadalku@praha5.cz. Více o soutěži na stránkách školy: http://www.zsbarr.cz/skolni-aktuality/muzy-na-dalku-aneb-tvorime-a-sdilime-se-v-praze-5/ a facebook.com/muzy.nadalku
 • Srdce od srdce: okolo 14. 2. 2021 – stýská se vám po škole, spolužácích nebo učitelích? Vyrobte jim vzkaz, dejte do srdce a hurá s ním na školní plot. Více o akci na stránkách školy: http://www.zsbarr.cz/aktuality-zakladni-skoly/sv-valentyn-na-zs-barrandov/
 • Hodnocení kvality jídel ze školní jídelny – prosíme, zapojte se do hodnocení obědů ze školní jídelny. Pomůžete tím zlepšit kvalitu jídla. Formulář pro hodnocení obědů i další informace najdete níže. (Formulář má jen 4 otázky, do minutky je vyplněno!)
 • Schůzka Spolku: v úterý 25. 8. v 18 hodin v Pivovaru Prokopák, více zde.