Stanovy a GDPR

Stanovy Spolku

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov je podle nového občanského zákoníku spolek (dříve občanské sdružení), jehož členem se může stát prakticky kdokoli se zájmem o dění ve škole.

Členové platí členské příspěvky, jejichž výše je pro školní rok navržena radou Spolku.

Členové mají právo hlasovat, volit členy rady, stát se členem rady či předsedou a místopředsedou, kontrolovat hospodaření Spolku, vznášet připomínky k činnosti Spolku a navrhovat další cíle.

Celý dokument ke stažení zde: Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov (pdf, 80,6 KiB).

GDPR dokument

Dokument o tom, jak Spolek zpracovává osobní údaje, si můžete stáhnout zde:

Prohlášení o ochraně soukromí (pdf, 41,9 KiB)